fbpx

Deze pagina bevat de Disclaimer, Cookiebeleid, en Privacybeleid van Green Life Social Media.

Green Life Social Media behoudt zich het recht voor om elk van deze secties aan te passen.
Aanpassingen aan disclaimer, cookiebeleid, of privacybeleid zullen op deze website kenbaar worden gemaakt.

De teksten hieronder zijn geschreven met extra aandacht voor begrijpelijkheid.
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met info@greenlifesocialmedia.com

DISCLAIMER

Green Life Social Media publiceert op www.greenlifesocialmedia.com teksten, afbeeldingen, en mogelijke andere materialen die zijn geproduceerd door Green Life Social Media zelf, of door derden.

De informatie op de website is vrijblijvend. Ondanks zorgvuldigheid aan onze kant kunnen er mogelijk onjuistheden, onvolledigheden, of onveiligheden op de website te vinden zijn. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website. Mocht u in samenwerking zijn met Green Life Social Media, dan kunt alleen rechten ontlenen aan ondertekende contracten of schriftelijke overeenkomsten.

De website en de verschillende onderdelen daarvan zijn eigendom van Green Life Social Media. Zonder schriftelijke toestemming van Green Life Social Media mag u geen auteursrechtelijke werken of andere gepubliceerde informatie verveelvoudigen.

COOKIEBELEID

Deze website bevat cookies. Dit zijn kleine bestandjes die bijvoorbeeld instellingen of voorkeuren van de gebruiker kunnen onthouden. In de regel zorgen ze voor een betere en prettigere browse-ervaring. Op deze website worden cookies gebruikt om de browse-ervaring te optimaliseren en Green Life Social Media in staat te stellen beter aan de wensen van bezoekers te voldoen.

De cookies op deze website zijn van de volgende aard:

Google Analytics
De cookies van Google helpen ons om inzichten te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die deze cookies verkrijgen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd (uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet meegestuurd of opgeslagen). Dit zorgt ervoor dat een bepaalde set aan informatie niet kan worden verbonden aan een bepaalde persoon.

Facebook Pixel
De cookies van Facebook verzamelen en verschaffen soortgelijke informatie als die van Google, met dezelfde doeleinden.

Social Media
Er zijn verscheidene cookies die het mogelijk maken om gemakkelijker berichten te delen of te 'liken' op social media.

Ook al deelt Green Life Social Media zelf geen persoonlijke informatie met derden, de verschillende bedrijven van wie de cookies zijn doen dat mogelijk wel. De bedrijven in kwestie hebben zich wel te houden aan wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer inzicht in hoe zij ermee omgaan dient u hun privacybeleid te lezen.

De informatie die wordt verzameld via cookies wordt geanonymiseerd om uw privacy te waarborgen. Het is daarom dus ook niet mogelijk om zulke informatie te verwijderen op uw verzoek, aangezien het niet mogelijk is om specifieke informatie te verbinden aan een specifieke persoon. Echter, de cookies van Green Life Social Media zijn ingesteld om na 30 dagen te vervallen. Zo is er alsnog een limiet aan de hoeveelheid informatie die verzameld kan worden van een bepaald apparaat dat wordt gebruikt om de website te bezoeken. Wanneer deze limiet is bereikt zal een volgend bezoek opnieuw vragen om uw toestemming te bevestigen.

U kunt het gebruik van cookies beperken en zelfs uitschakelen via uw browserinstellingen. Zie de Help-functie van uw browser mocht u hulp nodig hebben. Als u de cookies van deze website wilt laten vervallen voordat de limiet van 30 dagen is bereikt kunt u dat ook doen via uw browserinstellingen: verwijder al uw huidige cookies, of selecteer de cookies die gerelateerd zijn aan deze website en verwijder alleen die.

PRIVACYBELEID

Green Life Social Media respecteert de privacy van bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk, veilig, en in overeenstemming met de wet wordt behandeld.

De gegevens die Green Life Social Media verzamelt middels de website worden niet gedeeld met derden zonder schriftelijke toestemming. De enige mogelijk uitzondering hierop is een dwingend verzoek vanuit justitie.

Cookies
De informatie die verkregen wordt uit het gebruik van cookies (bijvoorbeeld via Google Analytics of Facebook Pixel) is niet informatie waar Green Life Social Media eigenaar van is. Derhalve kan Green Life Social Media alleen doorverwijzen naar het privacybeleid van deze bedrijven. Green Life Social Media gebruikt de informatie die verkregen wordt via cookies in haar rol als dataverwerker (bijvoorbeeld door de browse-ervaring te verbeteren op basis van deze informatie).

Persoonlijke Gegevens
Naam, emailadres, telefoonnummer, en mogelijke andere informatie die u deelt met Green Life Social Media zullen zorgvuldig behandeld worden en niet worden gedeeld zonder uw schriftelijke toestemming. Deze informatie wordt verzameld om Green Life Social Media in staat te stellen contact met u op te nemen. U kunt te allen tijde een verzoek naar info@greenlifesocialmedia.com sturen om uw informatie te laten verwijderen.