Skip to content

Disclaimer Cookies | Privacy

Deze pagina bevat de Disclaimer, Cookiebeleid, en Privacybeleid van Green Life Social Media. Green Life Social Media behoudt zich het recht voor om elk van deze secties aan te passen. Aanpassingen aan disclaimer, cookiebeleid, of privacybeleid zullen op deze website kenbaar worden gemaakt.

De teksten hieronder zijn geschreven met extra aandacht voor begrijpelijkheid. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met info@greenlifesocialmedia.com

Disclaimer

Wie Zijn Wij?
Green Life Social Media publiceert op www.greenlifesocialmedia.com en en.greenlifesocialmedia.com teksten, afbeeldingen, en mogelijke andere materialen die zijn geproduceerd door Green Life Social Media zelf of door derden.

Wij zijn te bereiken via email (info@greenlifesocialmedia.com) en telefoon (06-20050435).

Gebruiksvoorwaarden
De informatie op de website is vrijblijvend. Ondanks zorgvuldigheid aan onze kant kunnen er mogelijk onjuistheden, onvolledigheden, of onveiligheden op de website te vinden zijn. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de informatie op de website. Mocht je in samenwerking zijn met Green Life Social Media, dan kun je alleen rechten ontlenen aan ondertekende contracten of schriftelijke overeenkomsten.

De website en de verschillende onderdelen daarvan zijn eigendom van Green Life Social Media. Zonder schriftelijke toestemming van Green Life Social Media mag je geen auteursrechtelijke werken of andere gepubliceerde informatie verveelvoudigen.

Cookiebeleid

Deze website bevat cookies. Dit zijn kleine bestandjes die bijvoorbeeld instellingen of voorkeuren van de gebruiker kunnen onthouden. In de regel zorgen ze voor een betere en prettigere browse-ervaring. Onze cookies zijn zodanig ingesteld dat jouw browse-ervaring zo privacyvriendelijk is als mogelijk. Voor meer privacygerelateerde zaken, bekijk ons privacybeleid hieronder.

Gebruikte cookies
Google Analytics
De cookies van Google helpen ons om inzichten te verkrijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die deze cookies verkrijgen wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd (je IP-adres wordt bijvoorbeeld niet meegestuurd of opgeslagen). Dit zorgt ervoor dat een bepaalde set aan informatie niet kan worden verbonden aan een bepaalde persoon.

Overige ondersteunende cookies
De website heeft diverse elementen die cookies nodig hebben om goed te functioneren. Deze cookies bekijken dingen zoals de grootte van de browser zodat deze elementen goed getoond kunnen worden. Deze informatie is geanonymiseerd en wordt alleen gebruikt om te zorgen dat de website goed wordt weergegeven.

Analyse van de website
Voor het degelijk analyseren van de website moeten wij in staat zijn om unieke bezoekers te tellen. Er zijn verscheidene manieren waarop dit wordt mogelijk gemaakt en waarbij de privacy van gebruikers gewaarborgd kan worden. De websiteanalyse gebruikt de volgende gegevens:

  • Stad en land (gebaseerd op het IP-adres)
  • Besturingssysteem (Windows, iOS, Android, etc.)
  • Browsertype (Firefox, Safari, Chrome, etc.)
  • Bezochte pagina’s (tijdstip en duur van het bezoek)
  • Gebruikte links van en naar onze website (welke links brachten je op onze website en welke links op de website gebruikte je zelf)
  • Algemene gegevens zoals schermresolutie en internetsnelheid (om te zorgen dat de website goed wordt getoond op zowel monitor als telefoon en deze optimaal functioneert)

Privacybeschermende maatregelen
Onze cookies zijn zodanig ingesteld dat ze bijvoorbeeld geen IP-addressen opslaan, of IP-addressen gedeeltelijk anonymiseren zodat het adres niet tot een specifiek apparaat kan worden teruggeleid.

Advies
Ook al deelt Green Life Social Media zelf geen persoonlijke informatie met derden, de verschillende bedrijven van wie de cookies zijn doen dat mogelijk wel. De bedrijven in kwestie hebben zich wel te houden aan wetgeving omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer inzicht in hoe zij ermee omgaan dien je hun privacybeleid te lezen.

Je kunt het gebruik van cookies beperken en zelfs uitschakelen via je browserinstellingen. Zie de Help-functie van je browser mocht je hulp nodig hebben. Als je de cookies van deze website wilt verwijderen kun je dat ook doen via je browserinstellingen: verwijder al je huidige cookies, of selecteer de cookies die gerelateerd zijn aan deze website en verwijder alleen die.

Privacybeleid

Green Life Social Media respecteert de privacy van bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je verschaft vertrouwelijk, veilig, en in overeenstemming met de wet wordt behandeld.

De gegevens die Green Life Social Media verzamelt middels de website worden niet gedeeld met derden zonder schriftelijke toestemming. De enige mogelijk uitzondering hierop is een dwingend verzoek vanuit justitie.

Hoe verzamelen wij informatie?
Cookies
Onze website bevat cookies: bekijk ons cookiebeleid op deze pagina voor meer informatie. De gegevens die worden verkregen uit de cookies worden door ons gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en deze te onderhouden en te verbeteren.

De informatie die verkregen wordt uit het gebruik van cookies (bijvoorbeeld via Google Analytics) is niet informatie waar Green Life Social Media eigenaar van is. Derhalve kan Green Life Social Media alleen doorverwijzen naar het privacybeleid van deze bedrijven. Green Life Social Media gebruikt de informatie die verkregen wordt via cookies in haar rol als dataverwerker (bijvoorbeeld door de browse-ervaring te verbeteren op basis van deze informatie).

Contactformulieren
Onze website bevat contactformulieren om snel en gemakkelijk contact met ons op te nemen. Deze formulieren vragen om naam en emailadres en bevatten daarnaast de informatie die de gebruiker zelf deelt in een bericht. De anonieme informatie omtrent het bericht (bijvoorbeeld datum en tijd van verzending) worden bewaard zonder vervaldatum. De persoonlijke informatie wordt uiterlijk drie maanden bewaard om klantcontact te vergemakkelijken en verbeteren.

Wat gebeurt er met deze gegevens?
De gegevens die Green Life Social Media verkrijgt middels de website of emailcontact worden niet gedeeld met derde partijen, behalve wanneer het wettelijk verplicht is van ons privacybeleid af te wijken. Dit geldt voor alle soorten gegevens, van elke bron, of dat nou een contactformulier was of een cookie. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan dat ze nodig zijn.

Wij gebruiken de verscheidene gegevens voor het (technisch) onderhoud en de verbetering van de website. Tevens worden enkele gegevens die worden verzameld middels cookies gebruikt om meer te weten te komen over onze klanten. Deze gegevens zijn geanonimiseerd; de cookies op onze website zijn zo ingesteld om geen persoonlijke informatie te verzamelen die eventueel tot jou te herleiden valt.

Persoonlijke gegevens
Naam, emailadres, telefoonnummer, en mogelijke andere informatie die je deelt met Green Life Social Media zullen zorgvuldig behandeld worden en niet worden gedeeld zonder jouw schriftelijke toestemming. Deze informatie wordt verzameld om Green Life Social Media in staat te stellen contact met je op te nemen. Je kunt te allen tijde een verzoek naar info@greenlifesocialmedia.com sturen om je informatie te laten verwijderen.

Hoe veilig is de website?
Op elk domein hebben wij versleuteling ingeschakeld op het verkeer naar onze website. Het gegevensverkeer tussen onze website en jou is dus onleesbaar voor buitenstaanders. Daarnaast zorgen wij voor passende bescherming in onze systemen. Wij moedigen iedereen ook aan om mogelijke beveiligingsincidenten direct te melden zodat wij maatregelen kunnen treffen om de beveiliging te verbeteren.

Jouw rechten
Je hebt te allen tijde het recht om je gegevens bij ons te laten verwijderen (bijvoorbeeld: contactgegevens). Neem simpelweg contact met ons op en wij staan je graag te woord.

Geanonimiseerde gegevens kunnen wij niet verwijderen, omdat het simpelweg onmogelijk is om te achterhalen welke gegevens bij jou horen.